Chemické čištění, odstraňování vodních usazenin a UV dezinfekce

FAEX s.r.o.

Vítáme Vás na stránkách firmy FAEX s.r.o, která působí po celé České a Slovenské republice.

chemické čištění a odstraňování vodních usazenin, čištění potrubí

UV záření, výroba zařízení pro UV dezinfekci vody, vzduchu a povrchu

Základní činnost firmy:

1. Chemické odstraňování a čištění vodních usazenin z technologických soustav.

Vodní kámen odstraňujeme z bojleru, topení, cívky indukčních pecí, kalandr, chladič, ohřívač, výměník, chladící mikrověže, kotle, chladiče oleje, vstřikolisy, rozvody vody, vyvíječe páry... 

Trubkový chladič oleje
před chemickým čištěním

Trubkový chladič oleje
po chemickém čištění

2. Výroba zařízení pro desinfekci vody, vzduchu, povrchů i jiných medií ultrafialovým zářením (UV záření)

Tuto metodu je možné aplikovat všude tam, kde jsou zvýšené nároky na bakteriální čistotu daného media bez použití chemikálií a beze změn vlastností tohoto media. UV záření spolehlivě likviduje všechny bakterie, viry, plísně, kvasinky i jejich spory.

Zařízení na dezinfekci vody UV zářením

3. Historie firmy

Znalosti a zkušenosti v oboru získávali naši pracovníci již před rokem 1989. V roce 1990 založili firmu, která by se věnovala problematice - chemické čištění vodních usazenin. Tento program se tak stal nosným programem firmy a získal firmě pověst kvalitního a důvěryhodného partnera s působností po celé Českéa Slovenskérepublice.

Koncem roku 1993 a především začátkem roku 1994 byl ve firmě vyvinut vlastní systém pro desinfekci vody, vzduchu a povrchů pomocí UV záření. Tato metoda si rychle získala oblibu především mezi potravinářskými a chemicko-technologickými firmami pro svou účinnost a příznivou cenu (oproti zahraničním výrobcům) a stala se vhodným doplňkem hlavního nosného programu. V součastné době je v provozu několik desítek těchto zařízení u nás i v zahraničí bez jediné reklamace.

Během roku 1997 a 2004 došlo k úpravám vlastnických vztahů ve společnosti a ke změnám sídla na nynější adresu.

Chemické čištění topných, chladicích a technologických soustav. Nejčastější využití je při ohřevu nebo chlazení, kdy se na teplosměnných plochách usazují minerály, obsažené ve vodě a vytvářejí na stěnách pevnou usazeninu-inkrust. S výše uvedeným programem má firma dlouholeté zkušenosti a její kvality dokládá pravidelná a dlouhodobá spolupráce s předními českými firmami z různých oborů (potravinářství, chemie, zdravotnictví, strojírenství atd.)

Naše firma se zabývá výrobou i prodejem zařízení na dezinfekci UV zářením 

Tuto metodu je možné aplikovat všude tam, kde jsou zvýšené nároky na bakteriální čistotu daného media bez použití chemikálií a beze změn vlastností tohoto media. UV záření spolehlivě likviduje všechny bakterie, viry, plísně, kvasinky i jejich spory.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2023