Nejefektivnější řešení pro vodní usazeniny – chemické čištění

Ve vodních a topných soustavách, kde dochází k ochlazování a ohřevu protékající vody, se z vody postupně vylučují minerální a organické látky. I přes přidávání přísad omezujících korozi a zabraňujících usazování látek vznikají na vnitřních stěnách potrubních systémů a zařízení při dlouhodobém provozu pevné usazeniny – inkrusty. V místech se sníženou cirkulací vody pak vznikají vlivem usazování organických látek a částeček pevných usazenin organické kaly. Usazeniny a kaly omezují funkčnost technologických zařízení a zvyšují spotřebu energie. Nejlepším řešením je pravidelné chemické čištění a odstraňování vodních usazenin.

Jak působí chemické čištění usazenin?

Aplikací chemické lázně dochází k okamžitému rozpouštění pevných usazenin i kalů. Ihned po ukončení chemického čištění, které odstraní inkrust na stěnách potrubí a zařízení, dochází k významnému zlepšení funkčnosti soustavy, ať už se jedná o rozvody teplé užitkové vody, chladicí či topné systémy. Okamžitě lze zaznamenat úspory energie, neboť se maximalizuje přenos tepla a optimalizuje průtok. Chemické čištění také prodlužuje životnost vodních a topných soustav. Díky úsporám energií a prodloužení životnosti systémů se vynaložené prostředky vrátí do jednoho až tří let (podle typu systému).

Všechny problémy s usazeninami vyřeší FAEX

Provozujete-li technologické zařízení, jehož funkčnost je ohrožena nebo již omezena vznikem vodních usazenin, obraťte se s důvěrou na společnost FAEX. Máme bohaté zkušenosti a nespočet skvělých referencí od firem z České a Slovenské republiky, podnikajících v potravinářství, chemii, strojírenství a v dalších odvětvích. Zabýváme se chemickým čištěním a odstraňováním vodních usazenin v nejrůznějších topných, vodních a chladicích soustavách. Vodní kámen odstraňujeme z rozvodů vody, topení, bojlerů, výměníků, chladičů, ohřívačů, cívek indukčních pecí, chladicích mikrověží, kotlů, vyvíječů páry a dalších technologických zařízení.