Chemické čištění vodního kamene

Naše společnost provádí chemické čištění veškerých zařízení u kterých se vodní kámen usazuje.

Pevné usazeniny v rozvodech teplé užitkové vody, chladicích a topných systémech způsobují kromě možné poruchovosti zařízení i velké energetické ztráty a při současných cenách energií i velké ztráty finanční. Přitom ceny za chemické vyčištění daného zařízení nedosáhnou ani 20% nákladů na generální opravu při zajištění 100% funkčnosti systému a takováto investice má velmi rychlou návratnost.

Nejčastější využití je proto při ohřevu ať už teplé užitkové vody nebo vody pro ústřední vytápění, popř. technologické teplé vody. Ve všech těchto případech se na teplosměnných plochách usazují minerály, obsažené ve vstupní vodě a vytvářejí na stěnách kotlů, bojlerů, protiproudových či deskových ohřívačů, vyvíječů páry i na stěnách trubek, kterými horká voda protéká, pevnou usazeninu – inkrust. Tato usazenina může nabýt takových rozměrů, že působí jako izolant a přenos tepla je natolik ztížen, že může dojít k poruchám zařízení, v krajním případě k propálení stěn kotle nebo potrubí.

Totéž je možno uvést i v opačném režimu – chlazení. Chladicí mikrověže nebo čpavkové či jiné kondenzátory mohou mít nánosem inkrustu natolik snížený chladicí výkon, že buď se nedosáhne potřebné teploty, nebo kompresory musí pracovat na plný výkon, což má za následek jednak podstatně vyšší spotřebu elektrické energie, jednak přetížení kompresorů a tím jejich větší poruchovost a opotřebení.

Firmy, které pochopily nutnost péče o tyto systémy a pravidelně preventivně nechají inkrust ze systému odstranit, prodlouží životnost a funkčnost těchto drahých zařízení.

Na závěr výčet zařízení, u kterých se objevuje požadavek na čištění nejčastěji:

 • chemické čištění kotle
 • chemické čištění vyvíječe páry
 • chemické čištění bojlerů
 • chemické čištění deskové výměníků
 • chemické čištění protiproudového ohřivače
 • chemické čištění rozvody teplé užitkové vody
 • chemické čištění rozvody ústředního topení (včetně krittalu)
 • chemické čištění chladicí mikrověže
 • chemické čištění sprchového chladiče
 • chemické čištění čpavkové (i jiné) kondenzátory
 • chemické čištění chlazení hlav kompresorů
 • chemické čištění myčky lahví
 • chemické čištění válce kalandrů
 • chemické čištění cívky indukčních pecí
 • chemické čištění chlazení různých technologických zařízení ve všech odvětvích průmyslu 

Výčet není samozřejmě kompletní, možnosti využití jsou stále širší. V nejasných případech je nejvhodnější obrátit se přímo na naši firmu, kde Vám rádi poskytneme potřebné informace.

Potrubí zanesené vodním kamenem